h.jpg Polskie Towarzystwo Informatyczne Strona główna XXV Jesiennych Spotkań
DRUKUJ artykuł Powiadom znajomego...   wykop gwar facebook google delicious dig 

Impreza stowarzyszona:

imcsit.gif
IMCSIT

Prawo Ehrmana:
Po usunięciu ostatniej 16 śrubek przytrzymujących pokrywę, okaże się, że usunąłeś niewłaściwą pokrywę.

Regulamin Nagrody imienia Jana Łukasiewicza

za innowacyjność w zakresie zastosowań informatyki

 
Polskie Towarzystwo Informatyczne ustanawia „Nagrodę imienia Jana Łukasiewicza za innowacyjność w zakresie zastosowań informatyki" dalej zwaną Nagrodą.
Nagroda ma charakter honorowy – z jedyną materializacją w postaci dyplomu. Przyświeca jej idea wspierania oraz promocji innowacyjności w dziedzinie informatyki, honorowania przedsiębiorstw szczególnie wyróżniających się badaniami i innowacjami informatycznymi oraz propagowania ich dokonań w sferze publicznej i gospodarczej.
 

Jan Łukasiewicz, ur. 21 grudnia 1878 r. we Lwowie, zm. 13 lutego 1956 r. w Dublinie, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i University College Dublin. Logik, matematyk, filozof, jeden z twórców polskiej szkoły matematycznej (tzw. szkoła lwowsko-warszawska). Twórca m.in. notacji polskiej (1920) oraz podstaw odwrotnej notacji polskiej – sposobu zapisu wyrażeń arytmetycznych powszechnie stosowanego przez programistów do dnia dzisiejszego.
 

1. Laureaci Nagrody

 1. Laureatem Nagrody może być przedsiębiorstwo, które w okresie objętym oceną miało znaczący innowacyjny wpływ na rozwój polskiego przemysłu informatycznego lub zastosowań informatyki w gospodarce lub życiu społecznym.
 2. Wiedza o kandydatach do Nagrody powinna być udokumentowana katalogami, rankingami lub innymi pracami o charakterze badawczo-audytorskim cieszącymi się zaufaniem PTI.
 3. Nagroda, przyznawana w trzecim kwartale każdego roku, jest wręczana podczas jednej z konferencji organizowanych przez PTI.
 4. Możliwe jest nieprzyznanie Nagrody lub przyznanie w danym roku ich większej liczby.
 5. Do Nagrody nie mogą być zgłaszani aktualni pracodawcy członków organów PTI oraz członków Kapituły Nagrody.

 


2. Zasady wyłaniania Laureata

 1. Laureata Nagrody wyłania Kapituła Nagrody powoływana, co roku, przez ZG PTI. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes PTI.
 2. Zarząd Główny PTI może zaprosić do Kapituły Nagrody przedstawicieli dotychczasowych Laureatów Nagrody. Organizacja-Laureat w odpowiedzi na zapytanie Zarządu Głównego może zgłosić co najwyżej jednego przedstawiciela do pracy w Kapitule Nagrody.
 3. Kapituła działa zgodnie z regulaminem prac, zatwierdzonym przez ZG i sprawozdaje wyniki pracy do ZG PTI. Jej obrady są tajne, a wynik pracy zostaje publicznie ogłoszony w dniu wręczenia Nagrody.
 4. Członkowie Kapituły mają prawo zgłaszać kandydatury do Nominacji oraz głosować na Laureatów Nagrody, a także zgłaszać uwagi i propozycje do zmian w Regulaminie Nagrody. Członkowie Kapituły dla egzekwowania swoich praw powinni informować Biuro ZG PTI o swoim aktualnym adresie poczty elektronicznej.
 5. Kapituła, najpóźniej miesiąc przed terminem ogłoszenia laureatów Nagrody, wyłania listę nominowanych. Po ustaleniu listy nominowanych Przewodniczący Kapituły wspólnie z Biurem ZG PTI uzyskuje zgodę przedstawicieli nominowanych na przyjęcie Nagrody.
 6. Z pośród ostatecznej listy nominowanych Kapituła wybiera Laureata lub Laureatów Nagrody.3. Organizacja Konkursu

 1. Terminy poszczególnych etapów Konkursu oraz terminy głosowań ustala Kapituła Nagrody.
 2. Wszelkie oficjalne ogłoszenia dotyczące organizacji Konkursu są publikowane wyłącznie na witrynie PTI.
 3. Koszty przeprowadzenia Konkursu są pokrywane z funduszy PTI.
 4. Wszelkie nieuregulowane w Regulaminie sprawy związane z wyłanianiem Laureatów Nagrody są określane przez Przewodniczącego Kapituły po zasięgnięciu opinii Członków Kapituły.
 5. Zmiany w Regulaminie Nagrody mogą być dokonywane jedynie przez Zarząd Główny PTI, co najwyżej raz na rok.

 

Regulamin Nagrody został zatwierdzony przez ZG PTI w dniu 13 września 2008 roku uchwała nr 33/X/08 i zmieniony w dniu 2 września 2009 r. uchwała nr 106/X/09.down.jpg
DRUKUJ artykuł Powiadom znajomego...   wykop gwar facebook google delicious dig  up
 
Mapa serwisu
Polityka prywatności
 Copyright © PTI 2009-2019  ::  biuro konferencji: mragowo2009@jesienne-spotkania-pti.org.pl 
 Webmaster :: Coded by T.S. :: Designed by A.P.  
Odwiedzono nas: 370622 razy.