h.jpg Polskie Towarzystwo Informatyczne Strona główna XXV Jesiennych Spotkań
DRUKUJ artykuł Powiadom znajomego...   wykop gwar facebook google delicious dig 

Impreza stowarzyszona:

imcsit.gif
IMCSIT

Prawo Coopera:
Zwiększenie ilości nowych praw, powoduje zwiększenie możliwości ich ominięcia.

Pół wieku z informatyką w Polsce (1980-2030) – było

Termin sesji:

     Wtorek, 13 X 2009 r., w godz. 14:30-16:15.Autorzy sesji (w kolejności alfabetycznej):


andrzej_blikle.jpg

Prof. Andrzej J. Blikle


Profesor nauk matematycznych i informatyki, członek Rady Naukowej w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea) autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym pierwszej w Polsce i drugiej na świecie książki na temat lingwistyki matematycznej. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Berkeley University (USA), Kopenhagen University i Technical University of Denmark (DK), Linkoping University (S).


Dyplomowany Mistrz Cukierniczy, i od roku 1991 Prezes Zarządu firmy „A.Blikle Sp. z o.o.", która od tego czasu zwiększyła stan posiadania z jednej cukierni do 10 cukierni, 3 kawiarni i 2 sklepów delikatesowych w Warszawie i 9 w sieci franchisingu poza Warszawą, a zatrudnienie z 40 do 240 pracowników. Jeden z prekursorów formuły franchisingu w Polsce. Od roku 1996 wprowadza w swojej firmie metody zarządzania jakością (TQM) w duchu Edwardsa Deminga, a także prowadzi szkolenia w tym zakresie. Udostępnia też w domenie publicznej swoją książkę na ten temat: „Doktryna jakości" na www.firmyrodzinne.pl.


Członek założyciel, a w latach 1987-92 prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek honorowy tegoż towarzystwa, w latach 1998-2002 wiceprezes, a w latach 2002-2005 prezes zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności, w latach 2004-2005 członek prezydium zarządu Europejskiej Federacji Producentów Żywności, członek założyciel i były prezes stowarzyszenia kupców „Nowy Świat", członek i były prezes Warszawskiego Klubu Rotariańskiego.


Obecnie prezes zarządu stowarzyszenia „Inicjatywa Firm Rodzinnych" oraz członek ponad 20-tu innych organizacji społecznych i obywatelskich.

 

roman_dolczewski.jpgDr Roman Dolczewski

Urodzony 1935 w Bydgoszczy, Mgr Ekonomii i Dr nauk o organizacji i zarządzaniu.

W latach 1957-1970 praca w zakładach ciężkiej chemii, od 1964 Dyrektor Ekonomiczny w Zakładach GAMRAT w Jaśle i Zakładach ROKITA w Brzegu Dolnym. W latach 1970-1973 Gł.Ekonomista w Międyznarodowej Organizacji INTERCHIM W Halle (NRD), 1974-1981 Dyrektor Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego i docent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1981-1984 Szef Grupy Ekspertów ONZ przy Rządzie Republiki Zambii. Od 1986 w firmach prywatnych – V-Dyrektor w PP"PRODEX", V-Prezes w FURNEL INTERNATIONAL LTD, Prezes COMPUTER SYSTEMS FOR BUSINESS (CSBI)  Od 1998 Niezależny konsultant – właściciel firmy MSC.

Wieloletni działacz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – w latach 1979-1981 V-Prezes Zarządu Gównego i Prezes Oddziału Warszawskiego. Od 1990 członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W r.1992 współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia POLSKI RYNEK OPROGRAMOWANIA „PRO", 1993 „Nagroda „INFOSTAR".

Zaintereowania: pływanie, żeglarstwo – patent sternika morskiego, jacht „Lady J" w porcie Benalmadena (Malaga), lotnictwo – patent pilota (PPL).

 

waclaw_iszkowski.jpg
Dr Wacław B. Iszkowski

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji od 1993 roku. Członek
Komitetu Informatyki PAN.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (rok 1972). Ma stopień naukowy doktora nauk technicznych (1978 rok). Adiunkt w Instytucie
Informatyki Politechniki Warszawskiej (1972-1991).

Konsultant firmy Oracle z Wiednia, organizując obecność Oracle'a w Polsce (1990). Dyrektor ds. marketingu w Digital Equipment Polska (1991-1994).
Własna firma konsultingowa "Iszkowski&ska" (1994-1999). Wiceprezes Zarządu i dyrektor generalny firmy 2SI Sieciowe Systemy Informacyjne (1995-1996).
Business development & marketing manager w EDS Poland (1997-1999). Doradca ds. Strategii w TP.Internet (1999-2005).

Organizator Kongresów Informatyki Polskiej (1994, 1998 i 2003) oraz współautor i redaktor raportów kongresowych, dotyczących strategii rozwoju informatyki w Polsce. Był członkiem Rady Informatyki (potem Teleinformatyki) przy prezesie Rady Ministrów oraz wielokrotnie ekspertem delegacji rządowych na konferencjach dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz planu eEurope 2005. Członek Rady Telekomunikacji przy Prezesie URTiP (2004-2006).
Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji dotyczących programowania, systemów operacyjnych oraz projektowania systemów informatycznych, a także organizacji rynku teleinformatycznego.

Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dwukrotny laureat nagrody Info-Star w kategorii propagowanie informatyki, laureat nagrody NASK im. prof. Tomasza Hofmokla oraz nagrody PTI z okazji Dni Społeczeństwa Informacyjnego. W 2005 roku odznaczony Honorową Odznaką "Zasłużony dla Łączności" oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

jerzy_nowak.jpg

Jerzy S. Nowak

Jest absolwentem Wydz. Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie specjalizował się z zakresu planowania i organizacji przemysłu budowy maszyn, poznając tak znakomite komputery jak Odra-1013, ICT-1300 i UMC-1. W trakcie pracy w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy SA organizuje i kieruje dużym ośrodkiem informatyki, przygotowując szereg rozwiązań dla przedsiębiorstwa przemysłowego i ściśle współpracując z innymi zakładami i placówkami naukowymi. Od 1995 r. zajmuje się działalnością doradztwem w sferze implementacji systemów informatycznych w przemyśle, a następnie w administracji. Współpracuje z renomowanymi firmami informatycznymi – Decsoft, Positive, Spin, ABG SA i Asseco Poland SA. Wieloletnia praca w przedsiębiorstwach przemysłowych pozwoliła na poznanie problemów użytkownika informatyki oraz trudności związanych z wdrażaniem systemów informatycznych.

Równolegle ze studiami politechnicznymi zdobywa i uzupełnia szczególnie przydatną wiedzę w informatyce z zakresu wojskowości zostając d-cą plutonu samochodowego, a następnie, jako absolwent CSSTWL w Oleśnicy – inżynierem eksploatacji samolotów (specjalność – silnik i płatowiec), ograniczonych na szczęście dla pilotów do MiG-17.

Od 1981 jest członkiem PTI (jako członek założyciel). Organizuje i przez szereg lat jest prezesem i członkiem zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI oraz Zarządu Głównego PTI. W latach 2002-2005 pełni funkcję Sekretarza Generalnego PTI. W latach 1988-2006 organizuje i współorganizuje szereg konferencji PTI, z których należy wyróżnić cykl konferencji w Szczyrku (2001-2008), poświęcony problematyce efektywności zastosowań systemów informatycznych. Dorobkiem tego cyklu konferencyjnego jest 40 tomów traktujących o problemach projektowania i wdrażania systemów informatycznych. W 2005 r. ukończył studium podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej, gdzie pod kierunkiem prof. P. Sienkiewicza przygotował pracę na temat bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego. Rozwinięcie tej problematyki zaowocowało przygotowaniem trzech opracowań poświęconych problematyce społeczeństwa informacyjnego (Społeczeństwo informacyjne 2005, Społeczeństwa informacyjne – doświadczenie i przyszłość, Społeczeństwo informacyjne – krok naprzód, dwa kroki wstecz), wydanych przez Oddział Górnośląski PTI. Obszerny artykuł o genezie i definicjach społeczeństwa informacyjnego miał już ponad 6700 odsłon (WWW.infobrokerstwo.pl), z czego ma satysfakcje jako dobrodziej studentów. Współpraca z NASK z okazji 15-lecia Internetu w Polsce zaowocowała udostępnieniem w druku archiwalnych opracowań prof. T. Hofmokla.

Historia w ogóle, a w szczególności historia techniki owocuje w 2009 zorganizowaniem grupy entuzjastów, którzy zajmują się poszukiwaniem początków informatyki i przemysłu komputerowego w Polsce. Wkładem rzeczowym do tej działalności jest opublikowanie w materiałach konferencji Szczyrk kilkunastu opracowań o historii wdrożeń rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach i branżach.

Działalność kol. Jerzego S. Nowaka została doceniona przez członków PTI, którzy w 2006 r. przyznali mu tytuł Członka Honorowego PTI. Ponadto zyskuje nagrodę środowiska – Infostar 1995. Otrzymuje również medal honorowy Softarg za organizację jury konkursowego Targów Oprogramowania Softarg – Katowice. Jest autorem kilkunastu artykułów poświęconych problemom wdrażania systemów informatycznych. Należał do członków-założycieli Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Brał udział w organizacji i przygotowaniu raportów Kongresów Informatyki Polskiej. W latach 2003-2004 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Pracy i Spraw Społecznych organizuje 3 seminaria na temat systemu Syriusz i wydaje publicznie dostępne raporty z prac nad tym systemem. W 2005 był członkiem komisji w MNiI opiniującej wnioski z tytułu działania SPO WKP 1.5. Jest autorem i współautorem kilkunastu ekspertyz i recenzji.

 

PS. Z głębokim przekonaniem można stwierdzić, że jest nieco starszy od ENIAC-a, ale młodszy od Colossusa Turinga i Z3 Zusego.

 

maciej_syslo.jpg

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Od początku studiów związany z wrocławskim środowiskiem matematycznym i informatycznym. Naukowo specjalizuje się w matematyce dyskretnej (kombinatoryka, teoria grafów), algorytmice i optymalizacji kombinatorycznej. Działalność naukowa przyniosła mu prestiżowe granty międzynarodowe: Mombusho (Japonia), Alexander von Humboldt Stifftung (Bonn, Berlin); Fulbright Foundation Senior Research Grant (Eugene, USA) oraz pozycje visiting professor w: kilku uniwersytetach. Nagrody: NOT za pracę magisterską (1968), PTM im. H. Steinhausa w 1986 roku, MEN w 1993, 1998 i 2002. Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej.


W latach 70.-90. XX wieku uczestniczył w wielu projektach przemysłowych, mających na celu optymalizację i komputeryzację procesów produkcyjnych, m.in. w hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim, w fabryce obrabiarek w Kuźni Raciborskiej i w zakładach szyb samochodowych Flach Glass w Gelsenkirchen (Niemcy). W latach 80. XX wieku był koordynatorem programów rządowych związanych z komputeryzacją szkolnictwa wyższego (RRI 14, RPI.09) i oświaty.


Od połowy lat 80 XX wieku uczestniczy w popularyzacji i kształtowaniu powszechnej edukacji informatycznej na wszystkich szczeblach kształcenia. Autor programów nauczania, podręczników i oprogramowania edukacyjnego.


W 2008 roku, autor wiodący dokumentu rządowego „Planu działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym" i ekspertyzy „Program 1:1" w projekcie Premiera „Komputer dla ucznia". Oba te dokumenty wyznaczają kierunki rozwoju edukacji informatycznej na lata 2009-2015 z perspektywą do 2020 roku.


Członek wielu rad i komitetów zajmujących się edukacją: przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education, działającego w ramach IFIP; członek Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej (MEN). W latach 1985-2004 był organizatorem dwudziestu corocznych konferencji „Informatyka w Szkole", które stanowiły najważniejsze forum dla środowiska edukacji informatycznej w Polsce. Współzałożyciel Olimpiady informatycznej w Polsce i organizator Międzynarodowego Konkursu z zakresu Technologii Informacyjnej „Bóbr", członek Kapituły Znaku Jakości w programie Interkl@sa.


Pasjonat historii informatyki i komputerów, właściciel kolekcji ponad 500 mechanicznych maszyn do liczenia i do pisania, popularyzuje historię informatyki na wykładach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizuje wystawy swoich maszyn.

 Opis sesji:


 1. Prof. Andrzej J. Blikle

  Moja informatyczna młodość to komputer XYZ i jego język Sako, które powstały w Zakładzie Aparatów Matematycznych przy Instytucie Matematyki PAN. Nieco później Algol 60, no i oczywiście Pascal. Dalej dyskusje nad Algolem 68 – uniwersalnym językiem wszechczasów, którym nigdy się nie stał, a jeszcze później Ada i Chill dwa super języki, które też nie podbiły świata, choć miały. Dziś warto zastanowić się, dlaczego tak się stało.


 2. O początkach informatyki korporacyjnej w Polsce
  dr Roman Dolczewski

  Początki te sięgają lat 70-tych, kiedy to trudnych ówczesnych warunkach (brak dewiz na zakup sprzętu komputerowego) kierowałem z Halle (NRD) uruchomieniem pierwszego w tej części Europy systemu korporacyjnego planowania działalności przemysłów chemicznych krajów RWPG, przy wykorzystaniu „mainframe-ów" w centrach obliczeniowych w Bitterfeld (NRD) i w Kijowie. Kolejne dwa systemy korporacyjne, bazujące już na produkowanych we Wrocławiu Odrach-1305 to System Informacji Przemysłu Chemicznego (Marian Surdyk – Warszawa) i System Informacji Patentowej, wykorzystujący taśmy dostarczane co tydzień z londyńskiej firmy DERWENT do Gliwic (Krzysztof Nowak).

  „Kapitalistyczną" informatykę korporacyjną w Polsce zapoczątkował w II połowie lat 80-tych Jan Kluk, wieloletni szef Oddziału brytyjskiego koncernu komputerowego ICL w Polsce. Wychował on w tym Oddziale przyszłych leaderów polskiej informatyki, takich jak Sławomir Chłoń, Aleksander Lesz i Aleksander Frydrych. Jan Kluk zainicjował utworzenie największego w tej części Europy Joint Venture – FURNEL INTERNATIONAL, w którym – dzięki dewizom uzyskiwanym z eksportu mebli – została przy wykorzystaniu licencji i dostaw podzespołów – uruchomiona produkcja ME29 – serwerów ówcześnie najnowszej generacji.

  Dokonane w międzyczasie historyczne zmiany systemu gospodarowania w Polsce umożliwiły utworzenie pierwszych polskich firm komputerowych, w tym software'owych. Jedną z nich była utworzona w Warszawie – z inicjatywy Anglika Larry Sullivana, twórcy i właściciela wielkiego domu software-owego działającego pod Londynem COMPUTER SYSTEMS FOR BUSINESS – spółka Computer Systems for Business International (CSBI).

  „Dobrymi duchami" przy jej utworzeniu byli twórczyni światowego ruchu „Cyber-Cafe" Ewa Pascoe i Brytyjczyk David Rowe, a partnerami ze strony polskiej dr Roman Dolczewski i Sławomir Chłoń. W krótkim czasie, dzięki ścisłej współpracy obu firm – brytyjskiej i polskiej – udało się stworzyć zespół, zdolny do napisania wielkiego systemu korporacyjnego dla polskich banków, i do wdrożenia tego systemu w kilku bankach. Przyczynili się do tego w istotny sposób członkowie ścisłego kierownictwa CSBI – Piotr Fuglewicz, Jacek Piłat i Andrzej Pomianowski. Cechujący CSBI Klimat „kultowej kuźni kadr" udało się przenieść do Rosji, gdzie w Petersburgu Roman Dolczewski z Vladimirem Serbinem utworzyli i rozwinęli firmę CSBI EE (Eastern Europe). Firmie tej udało się w krótkim czasie zlokalizuować opracowany w Polsce system BANKIER do warunków rosyjskich i wdrożyć go w kilku w Bankach, także w Moskwie.

  Podobny do CSBI sukces wejścia na rynek korporacyjnych systemów bankowych odnotowała firma SOFTBANK, założona i kierowana przez wiele lat przez innego „wychowanka" Jana Kluka – Aleksandra Lesza, którego talent biznesowy pozwolił mu na przekształcenie sukcesu rynkowego firmy na sukces giełdowy jej właściciela.

  Gwałtowny rozwój rynku oprogramowania stworzył potrzebę jego uregulowania – pomysł rzuciła Esther Dyson, czołowa amerykańska publicystka w dziedinie informatyki, zaś za utworzenie w Polsce Stowarzyszenia POLSKI RANEK OPROGRAMOWANIA „PRO" zabrali się Roman Dolczewski, Bogdan Michalak, śp. Marek Car, Marek Gondzio i Jakub Tatrkiewicz.

  Spotkanie b.pracowników CSBI po 10 latach od połączenia CSBI z firmą COMPUTERLAND, rozproszonych w międzyczasie po wielu firmach informatycznych działających w Polsce, potwierdziło trafość użytego przez COMPUTERWORLD określenia CSBI jako „Kultowej Kuźni Kadr" dla polskiej informatyki.

  Prezentacja: pdf_ico.gif PDF / Flash
  Prezentacja dodatkowa: pdf_ico.gif PDF / Flash


 3. HistoriaJinformatyka.pl
  dr Wacław B. Iszkowski

  101001 lat kontaktów z komputerem i informatyką in status nascendi oraz dojrzewania.

  Było jak pamiętam. Nie wszystko pamiętam. Ale co pozostało w pamięci to może być ciekawe.
 4. Historia informatyki przemysłowej w Polsce
  inż. Jerzy S. Nowak

  1. Początki przetwarzania danych – Hollerith, Aritma i Odry
  2. IBM w Polsce – czyli od Bumaru do Bumaru
  3. Przemysł informatyczny – główne ośrodki
  4. Polskie konstrukcje – krótkie omówienie
  5. Użytkownicy przemysłowi – krótki przegląd
  6. Co nam zostało z tych lat?


 5. Między przeszłością a przyszłością informatyki
  prof. Maciej M. Sysło

  Dla wielu osób informatyka nie ma jeszcze swojej historii. Współczesny komputer elektroniczny jest jednak ukoronowaniem wspólnych wysiłków cywilizacji i pokoleń. Różne wydarzenia w historii komputerów i informatyki uznaje się za momenty przełomowe. W ostatnich 200 latach było ich wiele.

  Jakby w cieniu tego głównego nurtu rozwoju komputerów interesowano się urządzeniami, które miały usprawniać rachowanie. Pierwsze pomysły były elitarne (Schickard, Pascal, Leibniz), ale w latach 50-70. XX wieku było już tak, że każdy potrzebujący takiego urządzenia mógł sobie je sprawić, podobnie jak dzisiaj każdy może mieć komputer osobisty.

  I pewnego dnia, gdzieś na początku lat 70. XX wieku, te piękne mechaniczne cacka powędrowały do lamusa, zastąpione przez kalkulatory elektroniczne. Można przyjąć ten moment za przełom w rozwoju informatyki. Czy z tego drugiego, wydaje się, że mniej znaczącego nurtu rozwoju urządzeń do liczenia, wypływa jakaś lekcja historii? Co pozostało we współczesnej informatyce po urządzeniach, które poszły w niepamięć? Idee i wynalazki z okresu przedelektronicznego można jednak odnaleźć we współczesnej informatyce – wymieńmy ważniejsze z nich: pojęcie logarytmu, które miał szansę wynaleźć Euklides, niemal 1500 lat wcześniej niż zrobił to Napier, kompresja informacji ukryta w alfabecie Morsea, układ klawiszy na klawiaturze i fonty w edytorach.

  A przyszłość informatyki? Kalkulatory mechaniczne i elektryczne, suwaki logarytmiczne zostały użyte przy projektowaniu kalkulatorów, kalkulatory zaś wyparły niemal natychmiast z użycia te urządzenia, które je stworzyły.

  A jaka nowa technologia zostanie stworzona na dzisiejszych komputerach, która je wyprze w przyszłości? A może to będzie nie tylko technologia, a wręcz inny rodzaj inteligencji, konkurującej z inteligencją nierozerwalnie związaną z człowiekiem?

  Rozważania będą ilustrowane urządzeniami do obliczeń, pochodzącymi z kolekcji autora.
Opiekun sesji ze strony PTI:

pfuglewicz.jpg

 Piotr W. Fuglewiczdown.jpg
DRUKUJ artykuł Powiadom znajomego...   wykop gwar facebook google delicious dig  up
 
Mapa serwisu
Polityka prywatności
 Copyright © PTI 2009-2019  ::  biuro konferencji: mragowo2009@jesienne-spotkania-pti.org.pl 
 Webmaster :: Coded by T.S. :: Designed by A.P.  
Odwiedzono nas: 370630 razy.