h.jpg Polskie Towarzystwo Informatyczne Strona główna XXV Jesiennych Spotkań
DRUKUJ artykuł Powiadom znajomego...   wykop gwar facebook google delicious dig 

Impreza stowarzyszona:

imcsit.gif
IMCSIT

Dla komputera nie ma rzeczy nie do pomyślenia, a tym bardziej nie ma rzeczy niemożliwych – z wyjątkiem tych, których od niego wymagamy.

Innowacyjność

Termin sesji:

     Wtorek, 13 X 2009 r., w godz. 9:15-10:45 i 11:15-13:15.Autorzy sesji (w kolejności wystąpienia):


andrzej_dyzewski.jpg

Andrzej Dyżewski


Analityk rynku IT, właściciel i założyciel biura badawczo-analitycznego DiS (1995). Specjalizuje się głównie w badaniach rynku oprogramowania i usług oraz zastosowań branżowych informatyki. Na początku lat 90 dziennikarz prasy informatycznej, a wcześniej programista. Absolwent matematyki (MIMUW, 1982). W dorobku ponad sto edycji różnorodnych raportów i analiz rynkowych (tematyka: ERP, MŚP, bankowość, administracja, sektor publiczny i in.) oraz kilkaset artykułów prasowych.

 

borys_czerniejewski.jpgBorys Czerniejewski
(Prokurent w IPM sp. z o.o.)

Konsultant w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, zastosowań informatyki w administracji publicznej (e-government), projektów europejskich, innowacyjności i transferu technologii oraz przetwarzania języka naturalnego. Przygotowywał, negocjował, prowadził i nadzorował wiele projektów informatycznych o budżetach rzędu kilku milionów euro. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1996-2000 Dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych w Komitecie Badań Naukowych, a następnie w latach 2000-2007 Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Doradca Zarządu w Infovide S.A. (obecnie Infovide-Matrix S.A.), w latach 2006-2007 również Dyrektor Rozwoju Systemów Informatycznych w Instytucie Systemów Sterowania w Chorzowie (obecnie Instytut Technik Innowacyjnych EMAG). Współtwórca i Dyrektor Techniczny w Instytucie Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach – pierwszego prywatnego centrum badawczo-rozwojowego w Polsce (2007-2008). Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ekspert Komisji Europejskiej oceniający wnioski i dokonujący przeglądów projektów w Programach Ramowych UE, w programie Leonardo da Vinci i projektów finansowanych z Funduszu Norweskiego. Członek Rady Ekspertów programu e-Vita II – Budowanie społeczeństwa informacyjnego prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi.

krzysztof_janicki.jpg
dr inż. Krzysztof Janicki
(Regional Business Manager, Central Eastern Europe, Intel)

Odpowiedzialny za działania Intela związane z rozwojem rynku technologii informacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej: głównie w zakresie telekomunikacji, edukacji, sektora publicznego i rynku konsumenckiego. W Intelu od 1997 roku, zajmował się m. in. współpracą z producentami oprogramowania, firmami internetowymi i telekomunikacyjnymi, międzynarodowymi producentami sprzętu komputerowego a także kanałami konsumenckimi, działając na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i Niemiec. Wcześniej pracował jako konsultant projektów informatycznych, a także zajmował się pracą naukową w dziedzinie mechaniki teoretycznej.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, uzyskał doktorat z nauk technicznych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, specjalizując się w układach nieliniowych i teorii chaosu.

 

andrzej_czyzewski.jpg
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
(prof. zw. Politechniki Gdańskiej)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednogłośnie w w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


W 1996 r. na mocy decyzji Senatu Politechniki Gdańskiej awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej, zaś w 1999 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesorski. W 2003 r. Minister Edukacji mianował go profesorem zwyczajnym w Politechnice Gdańskiej. Od 2000 r. posiada tytuł Fellow nadany mu przez międzynarodowe towarzystwo naukowe Audio Engineering Society.


Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z technikami multimedialnymi i ich licznymi zastosowaniami interdyscyplinarnymi.


Opracowania wynalazcze i wdrożeniowe, które powstały w kierowanym przez niego zespole doczekały się licznych prestiżowych wyróżnień krajowych i zagranicznych, w tym zostały wyróżnione jedyną Nagrodą Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w kategorii „info". W 2007 r. otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, uważaną za najwyższe wyróżnienie dla naukowca Ziemi Gdańskiej, zaś w 2008 r. otrzymał nominację do tytułu Gdańszczanin Roku 2007.

 

waldemar_kucharski.jpgWaldemar Kucharski
(prezes Young Digital Planet SA)

Waldemar Kucharski – współzałożyciel firmy i prezes zarządu Young Digital Planet SA (YDP) – producenta i dostawcy elektronicznych kursów edukacyjnych oraz rozwiązań w zakresie nowoczesnej edukacji wykorzystujących technologie informacyjne. W Young Digital Planet Waldemar Kucharski pełni również obowiązki Dyrektora Administracji i Finansów.


Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (Katedra Inżynierii Dźwięku). Jeszcze w trakcie studiów projektował instrumenty klawiszowe dla Zakładów Radiowych ELTRA z Bydgoszczy.
W przełomowym roku 1990 Waldemar Kucharski wraz z obecnymi członkami zarządu YDP: Piotrem Mrozem, Arturem Dyro i Jackiem Kotarskim ukończyli studia na Politechnice Gdańskiej i założyli własną firmę – Young Digital Poland Laboratorium Inżynierii Dźwięku. Kapitał zakładowy wynosił: 10 milionów starych złotych (dzisiejszy 1000 zł) oraz jeden komputer (AT 286 bez twardego dysku).


Na początku lat 90-tych firma specjalizowała się przede wszystkim w tworzeniu komputerowych systemów do pomiarów akustycznych oraz produkcji programów do nauki języków obcych. W 1994 Young Digital Planet wydała MediaEuro – pierwszy w Polsce program multimedialny na płycie CD-ROM. W tym samym roku powstał także EuroPlus+ Flying Colours – interaktywny kurs do nauki języka angielskiego, który otworzył firmie drogę na światowe rynki.


Czasy, kiedy założyciele Young Digital Planet zajmowali się ręczną produkcją kart dźwiękowych, to już odległa przeszłość. Firma Young Digital Planet, na czele której stoi Waldemar Kucharski jest obecnie światowym liderem w produkcji programów do nauki języków obcych oraz interaktywnych wydawnictw edukacyjnych. Może poszczycić się międzynarodowym i międzykulturowym doświadczeniem we współpracy z wiodącymi wydawnictwami i ministerstwami edukacji w blisko 30 krajach na całym świecie.


Produkty firmy wielokrotnie zdobywały prestiżowe nagrody oraz wyróżnienia w kraju i za granicą – już dwukrotnie otrzymały nagrodę EuroPrix – przyznawaną najlepszym europejskim produktom multimedialnym przez Komisję Europejską oraz Austriackie Ministerstwo Gospodarki.


Waldemar Kucharski w 2008 r. otrzymał nominację do tytułu Gdańszczanin Roku 2007.

 

stephan_pascall.jpgDr. Stephan Pascall
(Doradca, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne i Media, Dyrekcja C)

Stefan Pascall ma wieloletnie doświadczenie inżynierskie i polityczne wyniesione z pracy w telekomunikacji i przemyśle kosmicznym w Telekomunikacji Brytyjskiej (British Telecom – BT) i w Komisji Europejskiej. W BT z początku prowadził badania w dziedzinie zaawansowanych metod rozpoznawania wzorców, a następnie w telekomunikacji kosmicznej i satelitarnej oraz przy projektowaniu i budowie wyrzutni rakietowych. W Komisji Europejskiej odegrał kluczową rolę przy uruchomieniu systemu GSM (dyrektywa w sprawie częstotliwości itp.) oraz w wielu obszarach tematycznych Programów Ramowych w dziedzinie teleinformatyki, zarówno w zakresie inżynierii jak i zastosowań.
 
Stefan Pascall dokładnie zna polityczny i technologiczny rozwój i potencjał państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosji. Odgrywa on aktywną rolę w delikatnych negocjacjach międzynarodowych na wysokim szczeblu, zarówno w krajach członkowskich UE jak i w rozmaitych organizacjach publicznych i przemysłowych. Pan Pascall ma szerokie doświadczenie w zakresie finansów i zarządzania wykwalifikowanymi zespołami profesjonalnymi przy osiąganiu złożonych i ambitnych celów z wymiernymi rezultatami.
 
Po zakończeniu programu eTEN, którym zarządzał, Stefan Pascall jest obecnie Doradcą Dyrektora w Dyrekcji C, odpowiedzialnej za Strategię Lizbońską i politykę w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Jego obowiązki obejmują współpracę międzynarodową, integrację nowych krajów członkowskich UE oraz regionalny wymiar badań i rozwoju w zakresie programu teleinformatycznego w 7. Programie Ramowym UE.
 
Stefan Pascall jest autorem wielu książek i artykułów z dziedziny telekomunikacji, w tym telekomunikacji mobilnej i kosmicznej. Jest wykładowcą telekomunikacji kosmicznej, techniki rakietowej i integracji europejskiej na wielu uniwersytetach europejskich, w tym na Politechnice Warszawskiej. Pan Pascall ukończył studia elektroniczne w Londynie i uzyskał stopień doktora za swoją pracę w zakresie rozpoznawania wzorców.

quentin_stafford-fraser.jpgQuentin Stafford-Fraser (Keynote)Opis sesji:

 1. Prezentacja wyników raportu DiS nt R&D – edycja druga 2009 (dane za 2007) (25 min.)
  Andrzej Dyżewski

 2. IPM, uwarunkowania innowacyjności w Polsce (20 min.)
  Borys Czerniejewski

  Komisja Europejska jest zaniepokojona niskim udziałem nowych państw członkowskich UE w 7. Programie Ramowych Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji (7. PR) i poszukuje metoda aktywizacji zespołów badawczych z tych krajów. Dlatego Dyrekcja Generalna Społeczeństwo Informacyjne i Media zamówiła przeprowadzenie audytu technologicznego stanu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie teleinformatyki (ICT RTD Technological Audit) we wszystkich nowych krajach członkowskich. Realizatorem trwającego 6 miesięcy audytu w Polsce jest firma IPM sp. z o.o. z Katowic, działająca wspólnie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie, jako podwykonawcą.

  Celem audytu jest określenie zdolności badawczych polskich zespołów naukowych i przemysłowych ze wskazaniem:
  • otoczenia prawnego i strategicznego badań w zakresie teleinformatyki oraz stwarzanych przez nie barier i możliwości,
  • stanu prac i inicjatyw badawczych ze wskazaniem centrów doskonałości w poszczególnych obszarach badawczych 7. PR,
  • działań, które musza zostać podjęte na szczeblu unijnym dla zwiększenia udziału polskich zespołów badawczych w komponencie ICT 7. PR.


  Wynikiem audytu ma być szczegółowy obraz potencjału badawczego Polski w zakresie teleinformatyki wraz z listą uznanych ośrodków badawczych ze wskazaniem obszarów ich działalności jak również wykaz badaczy (who-is-who) w formacie określonym przez Komisję Europejską. Informacje zebrane w ramach audytu zostaną przez Komisję Europejską udostępnione w bazie danych, mającej ułatwić wyszukiwanie potencjalnych partnerów do projektów zgłaszanych do 7. PR.


  W prezentacji, za zgodą Komisji Europejskiej, zostaną przedstawione cząstkowe rezultaty audytu prowadzonego w Polsce.


 3. Innowacje w mikroprocesorach a nowe rynki dla IT (INTEL) (30 min.)
  dr inż. Krzysztof Janicki


  Innowacja w zakresie układów scalonych utrzymuje tempo opisane prawem Moore'a, wykorzystując najnowsze osiągnięcia dotyczące zarówno procesów technologicznych jak i mikroarchitektury procesorów. Od lat poprawa wydajności i właściwości termicznych procesorów idą w parze z coraz większą dostępnością mocy obliczeniowej, przyczyniając się do rozwoju tradycyjnego PC-ta.

  W ostatnim okresie innowacja ta kreuje jednak zupełnie nowe rynki – nowe rodzaje urządzeń umożliwiających nowe modele użytkowania technologii. Przykładem jest kategoria netbooków, która zresztą w dużym stopniu pozwala branży komputerowej przetrwać światowy kryzys. Szczególnie interesujące są rozwiązania specjalistyczne, jak dedykowane komputery dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym lub dla służby zdrowia. Innym przykładem są urządzenia i usługi, w których świat tradycyjnej elektroniki konsumenckiej łączy się ze światem internetu, tak że np. internet na ekranie telewizora staje się powoli rzeczywistością. W podobny sposób przenikają się tradycyjne rynki telekomunikacyjne i komputerowe.

  U podstaw wszystkich tych nowych zastosowań leży innowacja w dziedzinie mikroprocesorów będąca wynikiem znacznych inwestycji w badania i rozwój – również w Polsce w ośrodek badawczy Intela w Gdańsku.  logo_intel.pngIntel to największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów, które znajdują się w większości komputerów osobistych. Pasją firmy jest tworzenie technologii, które zmieniają świat, co pozwala przesuwać granice innowacji coraz dalej oraz utrzymywać pozycję lidera w technologii półprzewodnikowej. Siedziba główna znajduje się w Santa Clara w stanie Kalifornia w USA. Oprócz mikroprocesorów firma wytwarza między innymi płyty główne, chipsety, zintegrowane układy graficzne, pamięci Flash, mikrokontrolery, procesory do systemów przemysłowych, sprzęt sieciowy (np. karty sieciowe, WiFi i WiMAX), systemy zarządzania pamięcią masową i produkty serwerowe. O sile firmy stanowią zdolność projektowania zaawansowanych procesorów, których kolejne generacje zwiększają swoją moc obliczeniową zgodnie z prawem Moore'a oraz bardzo wysoki poziom zdolności produkcyjnych.
  Intel posiada ośrodek badawczo-rozwojowy w Gdańsku działający od 1999 roku i pracujący nad oprogramowaniem na wewnętrzne potrzeby Intel Digital Enterprise Group oraz Mobility Group. Jest to największy taki ośrodek Intela w Unii Europejskiej. Ośrodek ten ściśle współpracuje z Politechniką Gdańską. 4. Jak powstają innowacje – praktyka współpracy nauki z biznesem (YDP) (15 min.)
  prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Waldemar Kucharski

  Innowacje uznawane są za kluczowy czynnik rozwoju ekonomicznego. W przypadku Polski, w planach rządu i marzeniach menedżerów działów badań i rozwoju, stanowić mają przewagę konkurencyjną wśród innych krajów UE.
  Wiele mówi się o tym, że nauka z biznesem nie współpracują, a jedyną szansą na sukces są utrzymywane przez firmy komercyjne działy R&D.
  Współpracujące ze sobą Politechnika Gdańska i firma Young Digital Planet S.A. stanowią dowód na to, że w Polsce współpraca między nauką i biznesem jest możliwa. Co więcej, możliwa jest współpraca prowadząca do stworzenia innowacyjnych rozwiązań – skazanych na sukces!

W bloku wspólnym ze stowarzyszoną konferencją IMCSIT'09)
(11:15
-13:15)


 1. UE, wykład o R&D w krajach UE (50 min.)
  Dr. Stephan Pascall

 2. Innovation – Transforming Education for the 21st Century (30 min.)
  Tanya Lemke


  We live in a world driven by technology, constantly evolving and developing.


  Today's students expect to find information instantly, to be globally connected, visually engaged and able to respond or input immediately.


  This presentation provides an overview of how SMART Technologies is changing the face of classrooms and lecture theatres throughout the world and encourages educators to consider how they will teach using technology in the 21st century.


 3. O innowacyjności (50 min.)
  Quentin Stafford-Fraser (Keynote)
 


Opiekun sesji ze strony PTI:

janunsz_dorozynski.jpg

 Janusz Dorożyńskidown.jpg
DRUKUJ artykuł Powiadom znajomego...   wykop gwar facebook google delicious dig  up
 
Mapa serwisu
Polityka prywatności
 Copyright © PTI 2009-2019  ::  biuro konferencji: mragowo2009@jesienne-spotkania-pti.org.pl 
 Webmaster :: Coded by T.S. :: Designed by A.P.  
Odwiedzono nas: 370633 razy.