h.jpg Polskie Towarzystwo Informatyczne Strona główna XXV Jesiennych Spotkań
DRUKUJ artykuł Powiadom znajomego...   wykop gwar facebook google delicious dig 

Impreza stowarzyszona:

imcsit.gif
IMCSIT

Nie uda się nawet wtedy, gdy właściwie nie powinno się nie udać.

Pół wieku z informatyką w Polsce (1980-2030): Nie wróżymy z fusów – programy foresight i Raport Polska 2030

Termin sesji:

     Wtorek, 13 X 2009 r., w godz. 16:45-18:30.Autorzy sesji (w kolejności alfabetycznej):


edwin_bendyk.jpg

Edwin Bendyk


Dziennikarz, publicysta i pisarz. Od 1999 r. pracuje w tygodniku „Polityka", pierwotnie jako szef redakcji internetowej, a od 2003 r. jako publicysta działu naukowego, zajmując się głównie tematyką cywilizacyjną i wpływem rozwoju nauki i techniki na kulturę i życie społeczne, polityczne, gospodarcze. Prowadzi zajęcia ze studentami w Collegium Civitas (gdzie kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością) i w Centrum Nauk Społecznych PAN. Od wielu lat zaangażowany w programy badawcze typu foresight. Członek Panelu Głównego Narodowego Programu Foresight Polska 2020, programu foresight „Kadry dla nowoczesnej gospodarki", uczestnik programu regionalnego „Pomorze 2025". Członek Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego, członek-założyciel Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, a także członek władz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Autor kilku książek: "Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności" (W.A.B. 2002), "Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci" (2004), „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu" (2009). Publikuje także w „Przeglądzie Politycznym", „Krytyce Politycznej", „Kulturze współczesnej", „Mobile Internet", „Playboyu", tygodniku „Computerworld". Prowadzi blogi: Antymatrix (bendyk.blog.polityka.pl) i Makroskop (www.makroskop.pl). 

 

tomasz_kulisiewicz.jpgTomasz Kulisiewicz


Absolwent informatyki Politechniki Budapeszteńskiej (1974). W latach 1975-1981 informatyk w centrum obliczeniowym drogownictwa w Warszawie, w latach 1982-1992 na Węgrzech, na różnych stanowiskach w polskich firmach montażowych. W latach 1992-2001 dziennikarz prasy informatycznej (zastępca redaktora naczelnego „PCKuriera", redaktor naczelny „Teleinfo"). Od 2001 r. konsultant i analityk rynku komunikacji elektronicznej, jednocześnie w latach 2001-2004 redaktor prowadzący kwartalnika naukowego „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji", a od 2005 do końca 2008 r. – redaktor naczelny dwumiesięcznika „elektroniczna Administracja".

Od 2005 r. współpracownik (analityk wiodący) warszawskiej firmy doradczej i analitycznej Audytel, od 2007 r. – zespołu badawczego Fundacji MOST przy Politechnice Warszawskiej. Ekspert Centrum im. Adama Smitha oraz Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce. Kierował panelami tematycznymi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 (panel „Nowe Media") i Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki („Technologie informacyjne i telekomunikacyjne"). Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI oraz Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej.

Współzałożyciel inicjatywy „Internet Obywatelski" i Stowarzyszenia „Komputer w Firmie", współautor analiz badania MS Indeks prowadzonego przez zespół stowarzyszenia. Laureat nagrody InfoStar za propagowanie informatyki (dwukrotnie: 1996 i 2002) oraz nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (2008).


Tarkowski.jpgAlek Tarkowski


Doktor socjologii, pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim. Koordynator projektu Creative Commons Polska. Członek Zespołu doradców strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2006-2008 autor codziennych felietonów o nowej kulturze w Polskim Radiu Bis. W 2008 roku obronił doktorat w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN, opisujący używanie internetu z perspektywy konstruktywistycznej socjologii technologii i mediów. Interesuje się relacjami między kulturą i systemem własności intelektualnej, kulturą remiksu i cyfrową kulturą popularną oraz socjologią nowych mediów i technologii.Opis sesji:

Nie wróżymy z fusów – programy foresight i Raport Polska 2030
Edwin Bendyk, Tomasz Kulisiewicz, Alek Tarkowski    


Tytułem wstępu trzeba niestety stwierdzić, że wyznaczanie kierunków działania w przyszłości nie miało do tej pory szczęścia w naszym kraju. Tymczasem od 1969 r. pracuje w ramach PAN „Komitet Badań i Prognoz Polska 2000". Od 1983 r. kilkakrotnie zmieniał nazwę – od 1999 r. działa pod nazwą „Komitet Prognoz Polska 2000 Plus". Wybitni naukowcy opracowali w ramach prac komitetu wiele bardzo cennych (i trafnych!) prognoz, zwłaszcza dotyczących rozwoju zjawisk społecznych, przygotowano też kilka strategii, m.in. dotyczących polityki przestrzennej . Niestety wygląda na to, jakby przez 40 lat działania Komitetu (zarówno przed rokiem 1989, jak i po) władze naszego kraju nie tylko nie uwzględniały żadnych jego prognoz (nie mówiąc już o realizacji zalecanych strategii ), ale nawet unikały ich upowszechniania – i to także po roku 1989, bo cenzurowanie lub utajnianie opracowań prognostycznych PAN przed 1989 r. dziś chyba nikogo nie dziwi. Zdumiewający – by nie rzec: znamienny – jest też fakt, że od rozwiązania w marcu 2006 r. Rządowego Centrum Studiów Strategicznych działającego przez 9 lat przy Prezesie Rady Ministrów jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który mieni się cywilizowanym, a który nie ma rządowego organu prognostyczno-strategicznego. Dopiero w 2008 r. powstał bardzo szczupły liczebnie Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów pod kierownictwem Michała Boniego, którego zadaniem jest m.in. dokonywanie analiz i ocen sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju i który „bierze udział w opracowywaniu planów strategicznych rządu".

Dlaczego nie wróżymy i co to jest foresight

W „tradycyjnych" naukach technicznych, czy w chemii lub w medycynie okres 10-20 lat jest zwyczajnym, roboczym horyzontem planistycznym. Przykładami mogą posłużyć choćby energetyka, transport, czy opracowywanie nowych leków i szczepionek. Tymczasem nie ma mądrego, który potrafiłby przewidzieć, co będzie się działo w informatyce i komunikacji elektronicznej za 10 lat. Na temat nietrafionych prognoz dotyczących technologii informacyjnych krążą dziś powiedzonka i legendy. Trzymając się faktów można wspomnieć prognozy rozwoju telefonii mobilnej z początku lat 90. Nawet najśmielsze z nich nie przewidywały dla lat 2000-2005 gęstości mobilnej przewyższającej 10% – a dziś w Polsce mamy niemal 120 kart SIM na 100 mieszkańców. O rozwoju mikroelektroniki dobitnie świadczy choćby rozdawanie za darmo materiałów konferencyjnych na nośnikach USB o pojemności 8 GB – w 1974 r. tyle pamięci nie miały chyba wszystkie komputery Europy razem wzięte.
Dlatego w badaniach typu foresight nie zajmujemy się przewidywaniem przyszłości, ale próbujemy określić, jakie zdarzenia czy zjawiska mogą mieć miejsce, jeśli podejmiemy jakieś decyzje i działania, a jakie – jeśli ich nie podejmiemy. Cytując prof. Michała Kleibera: „... w języku (angielskim) istnieją dwa słowa tłumaczone na polski jako prognoza, a mające istotnie różne znaczenie. Termin forecast oznacza prognozę zjawisk, na które człowiek nie ma, przynajmniej w krótkim okresie, żadnego wpływu (stąd weather forecast – prognoza pogody), podczas gdy terminem foresight określa się prognozę, której realizacja zależna jest od naszych decyzji podejmowanych w okresie trwania danego zjawiska."

Informatyka i komunikacja elektroniczna w Polsce w horyzoncie roku 2030

Technologiom informacyjnym poświęcono sporo uwagi w dwóch programach typu foresight przeprowadzonych w ubiegłym i bieżącym roku. Narodowy Program Foresight Polska 2020 uruchomiony został przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2020 r. , realizowany był przez konsorcjum Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Pentor Research International. Pracami merytorycznymi kierował Panel Główny pod przewodnictwem prof. Michał Kleibera, prezesa PAN. Program zakończony został w końcu 2008 r. Dużo mniejszy co do zakresu (i budżetu) program Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki realizowany był w pierwszej połowie 2009 r. na zlecenie PARP przez IPPT PAN, Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii oraz firmę SMG/KRC.


W programie NPF Polska 2020 Pole Badawcze „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne" były jedną z trzech dziedzin programu, obok „Bezpieczeństwa" i „Zrównoważonego rozwoju". Na pole badawcze składały się panele tematyczne:

  • Dostęp do informacji;
  • ICT a społeczeństwo;
  • ICT a edukacja;
  • eBiznes;
  • Nowe media.


W programie przeprowadzono dwie rundy badania metodą Delphi, w których wzięło udział ponad 2,5 tys. ekspertów zewnętrznych.

Prace programu FKNG prowadzono w panelu głównym pt. „Zawody przyszłości" oraz w 4 panelach tematycznych, zajmujących się wybranymi dziedzinami gospodarki:

  • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne;
  • Energetyka;
  • Przemysł maszynowy;
  • Przemysł chemiczny.


Raport Polska 2030 jest efektem prac Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, pod redakcją naukową ministra Michała Boniego. Nakreślono w nim wizję możliwych ścieżek rozwoju Polski do 2030 r. Pokazując możliwości modernizacji kraju wskazano dylematy, jakie należy rozstrzygnąć w najbliższym czasie, szczególnie w obszarze polityki gospodarczej, społecznej, infrastrukturalnej, bezpieczeństwa energetycznego oraz sprawnego zarządzania państwem.

W sesji „Pół wieku z informatyką w Polsce (1980-2030) – Będzie" przedstawimy główne przemyślenia dotyczące roli technologii informacyjnych w scenariuszach rozwoju kraju do 2020-2030 r., formułowanych w Raporcie Polska 2030 oraz w dwóch programach foresight.
Opiekun sesji ze strony PTI:

pfuglewicz.jpg

 Piotr W. Fuglewiczdown.jpg
DRUKUJ artykuł Powiadom znajomego...   wykop gwar facebook google delicious dig  up
 
Mapa serwisu
Polityka prywatności
 Copyright © PTI 2009-2019  ::  biuro konferencji: mragowo2009@jesienne-spotkania-pti.org.pl 
 Webmaster :: Coded by T.S. :: Designed by A.P.  
Odwiedzono nas: 370667 razy.